Priestor pre inšpiratívne stretnutia

Možno sa pýtate čo sa skrýva za slovom MYS.
Má až dva významy. Jeden je Myšlienky pre srdce
a vyjadruje našu túžbu vytvoriť pokoj a atmosféru,
kde komunikácia prebieha na úrovni sŕdc.

Druhý význam je Mys dobrej nádeje, inšpirovaný
južným cípom Afriky a predstavuje obraz
bezpečného prístavu, kde sa môžete schovať pred
nepriazňou počasia, nájsť teplo pariaceho sa
voňavého čaju, ale aj teplo priateľstva pri
posedení s blízkym človekom.